ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


customs house
customs care center
กระทรวงการคลัง
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่


Focus


ประกาศด่านศุลกากรสะเดา ที่ 1 /2561 เรื่องขายทอดตลาดของกลางรถยนต์ของกลาง จำนวน 14 คัน
More...
ประกาศด่านศุลกากรสะเดา ที่ 1 /2561 เรื่องขายทอดตลาดของกลางรถยนต์ของกลาง จำนวน 14 คัน
More...
Hari Raya Aidilfitri

 Hari Raya Aidilfitri

More...

จับกระท่อม 98 กิโลกรัม
More...
จุมพล แรงกสิกร
ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง
icon

กรมศุลกากรประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางวันที่ 22 ธันวาคม 2553
สินค้าหรือบริการที่ 3
icon
สินค้าหรือบริการที่ 1
icon

รายละเอียดสินค้าโดยย่อ ก่อนดูรายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ด้านใน

More...
Copyright © 2010/09/12 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรสะเดา ที่อยู่ :ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ : 90320 โทรศัพท์ :0-7439-8817